Aanmelden als praktijk

Vijf stappen tot aansluiting

Na aanmelding van een huisartsenpraktijk volgen vijf stappen:

1. De huisartsenpraktijk geeft toestemming voor het gebruik van de routinematig geregistreerde zorggegevens door het AHON. Dit wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

2. Het AHON zorgt voor materialen zoals posters, folders en teksten voor op de website en/of scherm in de wachtkamer. Hiermee kan de huisartsenpraktijk de patiënten informeren over het gebruik van gepseudonimiseerde zorggegevens door het AHON.

3. De huisartsenpraktijk heeft of krijgt via een inlogstructuur toegang tot het VIPLive-portaal van Calculus/Proigia. Vanuit dit portaal kunnen de zorggegevens vanuit het HIS ieder kwartaal worden geüpload naar Calculus/Proigia.

4. Na het uploaden van de zorggegevens wordt de huisartsenpraktijk gevraagd deze gegevens door te leveren aan de AHON-database. Dit kan door in het VIPLive-portaal op de ‘AHON’ knop te drukken. Daarmee wordt het proces in gang gezet om de gegevens via ZorgTTP te pseudonimiseren en door te leveren aan de AHON-database.

5. Patiënten die bezwaar hebben tegen het opnemen van hun zorggegevens in de AHON-database, de zgn. databaseweigeraars, kunnen dit kenbaar maken door een verklaring van bezwaar te tekenen. Na registratie van deze patiënten in het VIPLive-portaal zullen de zorggegevens van deze patiënten niet worden doorgestuurd naar de AHON-database.

Interesse?

Meld u meteen aan als AHON-registratiepraktijk via ahon@umcg.nl

Vragen? Neem contact op met:

• Nynke Schouwenaars, AHON-coördinator, 06 52 72 46 54 (ma, di en do)
• Feikje Groenhof, AHON-database coördinator, 06 25 64 71 45 (ma, di en do)