Aiodo Traject

Het AIOs als Docent (AIODO)-traject

Wat is een AIODO?

Een aios huisartsgeneeskunde die (éénmaal gedurende 4 weken) opleider wordt van een coassistent

Waarom aiodo worden?
 • Doorgeven van je kennis hoort bij het doktersvak
 • Alle aios in de kliniek begeleiden ook co-assistenten
 • Je leert veel van het begeleiden (je krijgt een spiegel voor en je went er aan dat een ander over jouw schouder meekijkt)
 • Op de opleidingen waar dit al loopt zijn de ervaringen positief
 • Het is heel leuk om in de laatste maanden van je opleiding even iets anders erbij te doen
 • De studenten blijken het zeer te waarderen om opgeleid te worden door iemand die nog dicht bij hen staat in zijn/haar carrière
Wat zijn de voorwaarden om AIODO te worden?
 • Je zit in de laatste 6 maanden van het 3e jaar
 • Je hebt je zelfstandige periode afgerond
 • Je bent minimaal 80% aios
 • Je opleider geeft toestemming
Wie is de coassistent die je gaat begeleiden?

De coassistent is een 5ejaars student (M2) en heeft (vaak) de meeste coschappen achter de rug. In het coschap Huisartsgeneeskunde leert de co een volledig consult uit te voeren (anamnese, lichamelijk onderzoek, (differentiaal) diagnose en beleidsplan opstellen en dit bespreken met patiënt). Er wordt veel aandacht besteedt aan vraagverheldering. Het coschap duurt 4 weken; 8 dagdelen in de praktijk en 2 dagdelen onderwijs in het affiliatieziekenhuis.

Wat zijn je taken als AIODO?
 • Introductiegesprek voeren
 • Organisatie in de praktijk: roostering
 • Nabespreken en observeren van consulten
 • Leergesprekken voeren
 • Evaluatie en beoordelingsgesprekken voeren
Hoe wordt je voorbereid als AIODO?

Volgen van een docententraining met didactische basisprincipes (bv  feedback geven, interactie stimuleren). Ook zullen enkele organisatorische en andere relevante aspecten (bv aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden) worden besproken. Deze voorbereidende training beslaat een dagdeel en is onderdeel van de differentiatie module Medisch Onderwijs. Relevante bijeenkomsten binnen deze module volg je ook. 

Wat is de rol van de Hao bij het begeleiden?
 • Coaching aiodo in docentrol
 • Overname docentrol bij afwezigheid aios
 • Adviserend bij eindbeoordeling van de coassistent

Hoe is het geregeld met de verantwoordelijkheid ten aanzien van het medisch handelen door de coassistent?

De eindverantwoordelijkheid voor het medisch handelen is niet anders dan zoals die bestaat tussen huisartsopleider en aios:

1. De coassistent is geen arts en dus niet medisch verantwoordelijk. Elke patiënt die de praktijk verlaat dient door een BIG-geregistreerde arts (meestal dus de aios/aiodo en soms de huisartsopleider)  gezien of tenminste besproken te zijn voor hij/zij de praktijk verlaat.

2. Net als altijd zal de aios beoordelen of het voorliggende patiëntenprobleem binnen zijn competentie valt (diagnostiek + evaluatie + beleid). Is dit het geval, dan kan de aios het consult (de visite) met de co (of zelfs vnl. door de co, gesuperviseerd door de aiodo, laten) afhandelen. De aiodo is als arts verantwoordelijk. Is de aiodo niet zeker van zijn zaak, dan zal hij/zij, net als nu, de huisartsopleider vragen mee te denken. Vanaf dat moment is de huisartsopleider de medisch eindverantwoordelijke. Soms gaat na korte ondersteuning/advisering van de huisartsopleider de eindverantwoordelijkheid weer terug naar de aiodo, wanneer beide dat veilig vinden.

De huisartsopleider zal altijd mede verantwoordelijk zijn voor hoe e.e.a. is georganiseerd en afgesproken in diens praktijk. Indien hij dit protocol bespreekt en verder de normale regels van verantwoordelijkheid in de opleidingssituatie hanteert, is die verantwoordelijkheid goed geregeld. De hao en de aiodo dienen bovenstaande besproken te hebben en de aiodo dient de co te verbieden patiënten te laten gaan zonder dat die gezien zijn of tenminste besproken zijn door een BIG-geregistreerde arts.

Kortom:

De co-assistent heeft geen eindverantwoordelijkheid en moet alle patiënten overleggen/nabespreken met een BIG-geregistreerde arts (aiodo of hao) voordat die patiënt de praktijk verlaat. 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Bij de beroepsaansprakelijkheid WA is bij alle verzekeringen het opleiderschap in de breedste vorm meegenomen.

Wat moet je doen als je AIODO wilt worden?
 • Opleider toestemming vragen en informeren
 • De opleider mag allerlei informatie over AIODO-traject vragen aan contactpersonen 
 • Als opleider toestemming geeft om AIODO te worden, dan meld je je via de mail aan bij H. Raghoebar. Je noteert daarbij:
  • naam opleider
  • adres van de praktijk
 • de periode waarin (gedurende 4 weken) een coassistent bij jou geplaatst kan worden.

Contactpersonen:

Helga Raghoebar-Krieger (h.raghoebar-krieger@umcg.nl)

Michiel Andriessen (m.p.a.andriessen@umcg.nl)