Algemeen

Op onze site vindt u informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG
waar u als huisarts(praktijk) op een of andere manier actief aan deel kunt nemen. Indien u mee gaat doen dan willen we – indien van toepassing - samen met u bekijken hoe we de organisatie en logistiek van het onderzoek zodanig in kunnen richten dat het onderzoek haalbaar is voor alle betrokkenen, dus ook voor uw praktijk.

De afdeling doet onderzoek vanuit de volgende onderzoeksprogramma's:

En in het kader van COVID-19 is de afdeling betrokken bij de volgende COVID-19 onderzoeken.