Onderzoek

BLENDING

 • Begeleide internetbehandeling voor depressieve klachten in de huisartsenpraktijk

  Achtergrond

  Depressie wordt vaak met een antidepressivum behandeld, maar uit onderzoek blijkt dat patiënten in veel gevallen de voorkeur geven aan een psychologische behandeling. Het is onbekend of begeleide internetbehandeling (blended care) een alternatief biedt voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk.

  Doelstelling

  Het doel is het bepalen van de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van blended care ten opzichte van de reguliere zorg.

  Vraagstelling

  Biedt begeleide internetbehandeling een alternatief voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk?

  Onderzoeksopzet

  BLENDING is opgezet als een gerandomiseerde studie. Patiënten worden gerandomiseerd naar twee groepen, namelijk blended care of reguliere zorg. In totaal kunnen 300 patiënten meedoen. Er volgt een follow-up van één jaar waarin de depressieve klachten, functionele beperkingen, gezondheidsstatus en het gebruik van zorg (o.a. medicatiegebruik en verwijzingen naar tweede lijn) worden gemeten.

  Startdatum project

  1 april 2014

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Afdeling klinische psychologie Rijksuniversiteit Groningen en UMC Utrecht

  Financiering

  Dit project wordt gefinancierd door ZonMw

  Meer weten?

  www.blending.umcg.nl

  Projectgroep

  Drs. B. Massoudi – arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (AIOTHO) – projectleider

  Dr. M.H. Blanker – huisarts-epidemioloog – projectgroeplid

  Dr. E. van Valen – psycholoog-onderzoeker – projectgroeplid

  Prof. dr. C.L.H. Bockting – klinisch psycholoog en onderzoeker – projectgroeplid

  Dr. H. Burger – arts-epidemioloog – hoofdonderzoeker

  Contact

  Drs. Btissame Massoudi – b.massoudi@umcg.nl