Onderzoek

BOKi

 • Behandeling Obstipatie bij Kinderen

  Achtergrond

  Obstipatie is de meest voorkomende gastro-intestinale aandoening bij kinderen. Obstipatie kenmerkt zich door een verminderde defecatiefrequentie, een pijnlijke stoelgang en fecale incontinentie. Het kan veroorzaakt worden door verschillende factoren maar slechts zelden is er een onderliggende organische oorzaak. Wanneer er geen organische oorzaak te vinden is, spreekt men van functionele obstipatie. Voorlichting, voedingsadvies, toilettraining en behandeling met laxantia zijn op dit moment aanbevolen als de therapie van eerste keus bij kinderen.

  Doelstelling

  Het doel is het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van kinderbekkenfysiotherapie bij kinderen (4 t/m 17 jaar) met functionele obstipatie in de eerste lijn.

  Vraagstelling

  Wat is het effect en de kosteneffectiviteit van kinderbekkenfysiotherapie toegevoegd aan de standaardbehandeling in vergelijking met de standaardbehandeling, op het aantal succesvol behandelde kinderen met functionele obstipatie (4 t/m 17 jaar) in de eerste lijn 8 maanden na inclusie in de trial?

  Onderzoeksopzet

  Pragmatische randomized controlled trial (RCT) waarin 180 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar met functionele obstipatie zullen worden geïncludeerd. Alle kinderen krijgen de standaardbehandeling van de huisarts en 90 kinderen krijgen daarnaast kinderbekkenfysiotherapie van een kinderbekkenfysiotherapeut. Uitkomstmaten van het onderzoek zijn o.a. succes van de behandeling, kwaliteit van leven en kosten.

  Startdatum project

  1 februari 2014

  Status van het project

  running

  Financiering

  ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek

  Meer weten?

  www.boki-onderzoek.nl

  Projectgroep

  Jojanneke van Summeren – hoofdonderzoeker, promovendus
  Marjolein Berger – projectleider, promotor
  Janny Dekker – projectgroeplid, huisarts
  Alice van Ulsen-Rust – projectgroeplid, kinderbekkenfysiotherapeut

  Projectadviseurs
  Boudewijn Kollen – epidemioloog
  Merit Tabbers – kinderarts-MDL, AMC Amsterdam
  Karin Vermeulen – HTA-onderzoek, afdeling Epidemiologie, UMCG

  Contact

  Jojanneke van Summeren – j.j.g.t.van.summeren@umcg.nl