Her-erkenning voor (duo-)opleiders

Her-erkenning voor (duo-)opleiders

De RGS erkent een opleider de eerste keer voor 2 jaar; het eerste voortgangsgesprek van de startende opleider vindt plaats voor de eerste her-erkenning door de RGS. 
Daarna volgt normaal gesproken een erkenning als opleider voor 5 jaar, in deze periode is het streven om tweemaal een voortgangsgesprek te houden.

De RGS bepaalt of een (duo-)opleider her-erkend wordt, het instituut adviseert de RGS.
Hiervoor bekijkt het instituut:
(1) of er in de voorgaande periode voldoende aios zijn opgeleid om het opleiderschap actief in de vingers te houden 
(2) of er voldoende scholing is gevolgd om je als opleider te blijven ontwikkelen
(3) of er andere zaken spelen die pleiten tegen voortzetting van het opleiderschap.