Huisartsopleider worden?

Denkt u erover om uw vakkennis over te brengen op een nieuwe generatie?

Klinkt het aantrekkelijk om uw visie op het vak te delen met een huisarts in opleiding? Lijkt het u interessant om een voorbeeld te zijn voor een ander? Wilt u uw professionele netwerk binnen uw regio verbreden? Dan is het opleiderschap mogelijk iets voor u!

Als opleider heeft u de taak om een eerste- of een derdejaars huisarts-in-opleiding de kneepjes van het huisartsenvak bij te brengen. U bent aanspreekpunt, leermeester, coach en collega. De aios werkt drie tot vier dagen per week bij u in de praktijk en ziet veel patiënten. Dit levert u tijd op om de aios het vak te leren. U stemt uw opleiderstaken af op de leerbehoefte van de aios. De Huisartsopleiding UMCG verzorgt onderwijs en begeleiding aansluitend bij uw ervaring en werkzaamheden. U ontvangt een passende financiële vergoeding via de SBOH https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts/huisartsopleiders) en u kunt per jaar rekenen op maximaal 20 accrediteringspunten. 

Het is mogelijk om samen met een collega één opleidingsplaats aan te bieden (als duo-opleiders). Meer hierover kunt u lezen op de pagina Samen Opleiden. (interne link)

Waar moet u als aspirant-opleider aan voldoen?

De ideale opleider is enthousiast en vakbekwaam, communiceert goed en kan kennis overbrengen, wil leren en kan omgaan met kritiek. Daarnaast gelden landelijke eisen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS):

  •  U heeft drie jaar ervaring als praktiserend huisarts, waarvan één jaar in uw huidige praktijk.
  • U werkt voor minimaal 40 procent als huisarts in uw praktijk (dus ook parttimers kunnen opleider worden).
  • U heeft genoeg tijd en aandacht voor het opleiden van aios.
  • U bent bereid te leren op didactisch gebied.
  • In uw praktijk is de hele werkweek een gediplomeerd assistente aanwezig.
  • Uw praktijk voldoet aan de technische en ruimte-eisen.
  • Uw praktijk is geaccrediteerd.

Meer informatie is te vinden via de website van Huisartsopleiding Nederland https://www.huisartsopleiding.nl/opleiders/opleider)

Aanmelding

Nadat u zich bij heeft aangemeld komt er een medewerker van de huisartsopleiding (tevens huisarts) voor een kennismakingsgesprek naar uw praktijk. Als u daarna besluit om uzelf als opleider op te geven, gaan er twee trajecten van start:

  1. U bezoekt de tweedaagse introductiecursus voor huisartsopleiders bij de Huisartsopleiding UMCG. Deze wordt in principe twee keer per jaar gegeven. U meldt zich hiervoor aan bij Mibeth Lijklema via opleidershag@umcg.nl
  2. U laat zich door de RGS als opleider erkennen. Dit betekent onder andere dat u door een medewerker van de RGS zult worden bezocht. Meer informatie vindt u op de website van de RGS https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/opleiders-en-opleidingsinrichtingen/toezicht.htm  Als beide trajecten succesvol zijn afgerond wordt u opgenomen in de poule met opleiders en kan er in principe een aios aan u gekoppeld worden.  De eerste 2 keer zal dat altijd een eerstejaars aios zijn.

In maart en september starten nieuwe groepen in het eerste jaar. In maart, juni, september en december starten nieuwe groepen in het derde jaar. Drie maanden voor aanvang van een groep vindt de koppeling plaats tussen aios en opleider. Meer informatie over de koppeling leest u op deze pagina.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe huisartsopleiders!

Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen, door een mail te sturen naar opleidershag@umcg.nl t.a.v. Mibeth Lijklema.