Info voor huisartsopleiders

Op deze website vindt u informatie die voor iedere opleider relevant is. Via e-mail informeren wij u over uw specifieke aios en/of de groep aios. Denk daarbij aan roosters, praktijkopdrachten en mededelingen. Instructies vindt u in het menu bij digitale faciliteiten Wij ondersteunen u graag bij het opleiderschap! Mocht u zelf vragen of opmerkingen hebben, dan is het Opleiders-team beschikbaar om u van dienst te zijn. Vragen die te maken hebben met uw aios kunt u stellen aan de betrokken groepsbegeleiders. Voor overige vragen mailt u naar opleidershag@umcg.nl of via 050 - 361 6700.

Uw rol als begeleider

Om zich de huisartscompetenties eigen te maken volgt een aios, naast het onderwijs dat het instituut verzorgt, een individueel traject. Wij bieden als opleiding de kaders en een praktijkoverstijgend perspectief. De terugkomdagen zijn niet primair bedoeld om kennis over te dragen, maar vooral voor reflectie en om het leerproces te begeleiden. U fungeert als coach, leermeester of trainer, afhankelijk van wat er nodig is. De aios is zelf verantwoordelijk voor het formuleren van zijn/haar eigen leerdoelen. De voortgangsgesprekken, de uitslagen van onder andere de LHK-toetsen en adviezen van u en de groepsbegeleiders vormen daarvoor belangrijke ijkpunten. 

U schept voldoende ruimte voor de leeropdrachten van de aios. De aios maakt wekelijks opnames van eigen consulten en bespreekt deze met u. Ook neemt de aios deze mee naar de huisartsopleiding voor feedback van de groepsbegeleiders en collega's. Daarnaast komt het geregeld voor dat de aios opdrachten van de opleiding op uw praktijk uitvoert. Het kan gaan om observaties, registraties of ook actieve opdrachten. Een belangrijk moment in de opleiding is de zelfstandige periode van twee weken. In het eerste jaar is deze na ongeveer acht maanden, in het derde jaar na ongeveer vijf maanden. Houd er rekening mee dat er in deze periode opleidersdagen kunnen worden gepland.

Voortgangsgesprek

Meer informatie over het voortgangsgesprek vindt u hier