Leerwerkplan-profiel

Het visitekaartje van de opleidingspraktijk

Landelijk is een leerwerkplan-profiel ontwikkeld met een tweeledig doel: enerzijds biedt het de aios informatie en inzicht over de opleidingspraktijk en in de manier waarop de opleider(s) het leren georganiseerd hebben. Anderzijds geeft het de opleider een zelfbewuste kijk op zijn/haar aanbod, zowel op vakinhoudelijk als op onderwijsgebied.In Groningen werken we met dit leerwerkplan sinds 2017. Het wordt gebruikt bij de koppeling  en het kennismakingsgesprek van aios en opleider.
Aios zijn enthousiast over de informatie die het leerwerkplan biedt van de praktijk als leerwerkplek.

Het is belangrijk om het document up-to-date te houden bij wijzigingen in de praktijk, nieuwe ontwikkelingen en/of naar aanleiding van feedback van de aios, (tip: neem dit mee als vast onderwerp van gesprek aan het eind van de stage.)

Bij de her-registratie als opleider moet de huisartsopleider beschikken over een recent leerwerkplan.

Aanleveren van een (nieuwe versie van ) het leerwerkplan-profiel via opleidershag@umcg.nl