M3-semi-artsstage begeleiden

Begeleiding van de M3-keuzestage huisartsgeneeskunde

Duur van de semi-artsstage: 6 of 14 weken.

Plaats van de semi-artsstage (SAS-stage) in de opleiding: begin of einde van het 3e jaar master.

Wat verwachten wij van u?                                                                                                                                         Om ervoor te zorgen dat de semi-artsstages doelmatig zijn, is een goede begeleiding van de semi-artsen op de werkvloer noodzakelijk. Dagelijkse besprekingen, observatie en gestructureerde feedback maken in ieder geval onderdeel uit van deze begeleiding. De stagebegeleider beoordeelt de semi-arts tweewekelijks door middel van een klinische beoordeling (KB). Ten aanzien van de professionele ontwikkeling werkt de student tijdens de semi-artsstage individueel en zelfstandig. De stagebegeleider treedt op als coach. De student bespreekt zijn vorderingen gedurende de stage met zijn stagebegeleider.

Wat kunt u van ons verwachten?                                                                                                                                Een vergoeding, accreditatie voor het opleiden (mits u voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden) en geaccrediteerde docentvaardigheidscursussen.  De stage moet dan wel via onze afdeling georganiseerd zijn. Soms organiseert een student deze stage zelf en zijn wij niet op de hoogte gesteld.  Als dat zo is kunnen we niet aan bovenstaande voldoen.