De eerste 100 dagen van afdelingshoofd Nynke Scherpbier-de Haan

Inmiddels alweer meer dan 100 dagen in het Noorden! Met veel plezier heb ik per 1 september jongstleden Marjolein Berger opgevolgd als hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Tot ons groot genoegen blijft zij aan de afdeling verbonden als hoofd van de onderzoeksgroep Huisartsgeneeskunde. Graag stel ik mij kort voor en vertel waar we mee bezig zijn.

Wat vooraf ging
Na mijn studie in Groningen en huisartsopleiding in Amsterdam heb ik mij gevestigd in Santpoort-Noord. Wegens het werk van mijn man zijn wij 10 jaar later naar het Oosten verhuisd. Vanaf die tijd heb ik mijn werk in de huisartsenpraktijk gecombineerd met werk in het Radboudumc: als docent bij de huisartsopleiding, als onderzoeker naar transmurale samenwerking rond patiënten met chronische nierschade (telenefrologie) en sinds 2013 als opleidingsdirecteur van de 5 extramurale vervolgopleidingen die daar waren. Daarbij heb ik mij onder andere toegelegd op interprofessionele en transmurale samenwerking. Dat aandachtspunt heb ik meegenomen naar mijn hoogleraarschap in Groningen.

De eerste 100 dagen
Ik ben geland in een veelzijdige afdeling met zeer gedreven professionals. Naast de huisartsgeneeskunde en de ouderengeneeskunde is er ook een vakgroep die zich richt op de verloskunde in de eerste lijn. Bij de opleiding is er de uitdaging om veel huisartsen op te leiden om aan de zorgvraag te voldoen. Enthousiasmeren voor ons vak begint al in de coschappen. Vóór mijn tijd is het initiatief genomen om een geïntegreerd extramuraal coschap te gaan aanbieden: 4 weken huisarts-, 4 weken sociale- en 4 weken ouderengeneeskunde. Overkoepelende thema’s daarbij zijn Context, Community en Continuïteit. In het huisartsgeneeskundig onderzoek hebben we de onderzoekslijnen buik/bekken, oncologie en kinderen. Daar doorheen lopen de thena’s GGZ, e-health en organisatie van zorg. De academische huisartspraktijk vormt een prachtige schakel tussen praktijk, onderwijs/opleiding en onderzoek. Het AHON is een uitwisselingsnetwerk, een samenhangend geheel tussen u - de praktijken in de regio - en de afdeling: de mensen en de praktijken waarmee we samenwerken ten behoeve van kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.

De komende tijd
Als afdeling houden we momenteel (hernieuwde) kennismakingsgesprekken met de huisartsenorganisaties in de Noordelijke provincies. We willen graag afstemmen hoe we elkaar kunnen versterken. Hoe kunnen wij als academische afdeling van dienst zijn bij de huisartsgeneeskundige thema’s die spelen in de regio? Afstemming over coschappen en opleiding en spiegelinformatie bijvoorbeeld. Aan welk onderzoek hebben praktijken behoefte? Aan welk onderzoek zou u kunnen bijdragen?
UMCG-breed is er een stevige beweging gaande in het kader van ‘met en voor een gezonde regio’ waarbij aan vele tafels in de regio gesprekken worden gevoerd. Verbinding tussen eerste en tweedelijns zorg, preventie en het sociaal domein staat daarbij centraal. Binnen het AHON zullen we graag uw denkkracht daarbij benutten. Weet ons te vinden als u daar vragen over heeft!