MOOD-Sense-proef met sensoren bij Zonnehuisgroep Noord

In verpleeghuis Wiemersheerd van Zonnehuisgroep Noord loopt sinds najaar 2021 een MOOD-Sense-proef met sensoren die verwerkt zijn in een ring. Een gouden ring, om precies te zijn. Met toestemming van hun familie is het gebruik van de ring inmiddels bij twee vrouwelijke bewoners getest. Henriëtte Akkerman, praktijkverpleegkundige Zonnehuisgroep Noord en Renetta Visscher, verpleegkundige Zonnehuisgroep Noord vertellen wat zorgtechnologie volgens hen voor bewoners en zorgmedewerkers kan betekenen.

Akkerman: “Met vroeg-signalering kun je onbegrepen gedrag in de kiem smoren. Als je escalatie van gedrag kunt voorkomen scheelt dat voor de client, die lang niet zo onrustig wordt. Het scheelt ook voor de zorg: als het gedrag van een bepaalde bewoner escaleert, en vooral ook in een groep, dan heb je niet alleen die cliënt die niet comfortabel is, maar daar reageert de hele groep op. Dus op den duur gaat vroeg-signalering tijd besparen én het komt de kwaliteit van zorg ten goede.”

Renetta Visscher: “Ik denk dat we nu vaak niet weten wat een trigger is voor bijvoorbeeld agressie. Met sensortechnologie zou je het misschien wat eerder kunnen signaleren, waardoor je er ook eerder op kunt inspelen en het misschien kunt voorkomen. Ik denk dat sensortechnologie zeker een toevoeging kan zijn aan de zorg, zodat we onbegrepen gedrag juist wel gaan begrijpen.”

Lees het volledige artikel over de MOOD-Sense-proef bij Zonnehuisgroep Noord in het publieksjaarverslag 2021