Onderwijs

Welk onderwijs biedt de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde?

Binnen het geneeskundecurriculum G2020  positioneren we de huisartsgeneeskunde als een medisch/klinisch specialisme met specifieke kennis op het gebied van klinisch redeneren en klinische epidemiologie. Gezien de expertise van de huisarts wordt er specifieke inbreng gegeven op het gebied van:
•    de epidemiologie, de diagnostiek, de therapie en de prognose van dagelijkse ziekten
•    de patiënt en diens context
•    de continuïteit van zorg
•    het belang van transmurale gezondheidszorg
•    de organisatie van de zorg binnen de eerste lijn

De afdeling levert in de bacheloropleiding inzet van docenten voor zowel het kleine groepsonderwijs (coaches en mentoren) als het grote groepsonderwijs (patiëntcolleges, werkcolleges en de colleges klinisch redeneren).