Opleiding in deeltijd

Opleiding in deeltijd

Conform artikel B.8 van het kaderbesluit CHVG kan de opleiding in deeltijd worden gevolgd. De mogelijkheden om de opleiding in deeltijd te volgen in het tweede jaar zijn soms beperkt op grond van logistieke en organisatorische beperkingen, maar het is wel mogelijk de opleiding parttime te doen, lees hier verder.

Aanpassing van de arbeidsduur (aanstellingspercentage) dien je minstens twee maanden voor de start van de eerstvolgende stage aan te vragen door middel van het aanvraagformulier voor aanpassing arbeidsduur. De arbeidsduur kan in principe niet worden gewijzigd tijdens een stage. De aanvraag wordt opgesteld in overleg met en ingediend bij de coördinator logistiek en planning. Het hoofd van het opleidingsinstituut dient in te stemmen met het verzoek. 

Het deeltijdpercentage is (het aantal gewerkte uren + 6,5 uur terugkomdagonderwijs) / 38 uur maal 100%. De landelijke regelgeving vereist een structurele aanwezigheid in de praktijk op drie dagen per week en daarnaast bij de terugkomdag op het instituut. In de cao is bepaald dat een werkdag maximaal 8,5 uur mag duren. Bij een aanstellingspercentage van 85% is het mogelijk om structureel een dag in de week vrij te zijn. 

Door de opleiding in deeltijd te volgen zal de opleidingsduur verlengd worden. Wil je hier meer over weten, dan kun je terecht op de site van de SBOH of contact opnemen met de coördinator planning en logistiek.