Problemen en ontkoppeling

Problemen in de opleidingspraktijk/ontkoppeling

Soms verloopt de samenwerking tussen jou en je opleider minder soepel. Natuurlijk bespreek je geregeld met je opleider hoe je vindt dat het gaat. Mochten deze besprekingen niet tot een verbeterde leersituatie leiden, dan is het verstandig dit aan te kaarten bij je groepsbegeleiders. Zij zullen met jou en met je opleider overleggen en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de ontstane situatie te veranderen. Hiervan wordt zorgvuldig schriftelijk verslag gedaan. Als alle partijen het erover eens zijn dat aios en opleider niet met elkaar verder kunnen, volgt een ontkoppelingsprocedure. In principe word je zo snel mogelijk aan een nieuwe opleider gekoppeld en kun je je opleiding voortzetten.

Meer informatie is te vinden in de Richtlijn problemen in de opleidingssituatie.