Samen Opleiden

Samen een aios opleiden

Steeds vaker komt het voor dat een aios in de huisartsenpraktijk wordt opgeleid door twee huisartsopleiders. Dit kan voor de aios de volgende voordelen opleveren: 

  • bij meerdere huisartsen in de keuken mogen kijken
  • twee werkstijlen leren kennen
  • van verschillende collega’s verschillende dingen kunnen leren
  • leren werken in een complexer samenwerkingsverband
  • twee rolmodellen hebben

 

Ook voor de opleider heeft het samen opleiden voordelen: 

  • de verdeling van de taken kan worden afgestemd op ieders kwaliteiten
  • de opleiders kunnen samen overleggen over begeleiding en beoordeling van de aios

Samenwerkingsvormen

Er zijn twee constructies mogelijk om als opleider met een collega een aios op te leiden. 

  1. Duo-opleiders: Beide opleiders in een duo zijn volwaardige RGS-erkende opleiders. Eén van beide is de hoofdopleider.
  2. Opleider met maatje: De opleider leidt op met een ‘maatje’, een andere, niet als opleider erkende huisarts. Deze huisarts mag de aios maximaal een halve dag per week begeleiden volgens de RGS regelgeving. 

1. Duo-opleiders
We spreken dus van duo-opleiderschap als twee RGS-erkende opleiders samen één opleidingsplaats aanbieden. Elke combinatie in de verdeling van het opleiderschap is mogelijk. Wel is er bij elke aios één opleider die als hoofdopleider fungeert. Indien de duo-partners elk een eigen praktijk hebben, met patiënten op naam, dan werkt de aios met de patiëntenpopulatie van de hoofdopleider. Dit geldt ook voor de zelfstandige periode. 

Hoofdopleider
De hoofdopleider is juridisch en organisatorisch verantwoordelijk voor het opleiderschap, zowel in de praktijk als in de relatie met het opleidingsinstituut. Duo-opleiders beschrijven hun afspraken over de samenwerking bij het opleiden van de aios in hun leerwerkplan De hoofdopleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze afspraken.
De hoofdopleider is het aanspreekpunt voor de groepsbegeleiders. Huisartsopleiding Groningen vindt het gewenst dat duo-opleiders afwisselend (of tenminste één keer per vier aios hoofdopleider is.  De SBOH keert de opleidersvergoeding uit aan de hoofdopleider.

2. Opleider met maatje

  1. De opleider die met een maatje (huisarts die geen opleider is) opleidt heeft dezelfde verantwoordelijkheden als de hoofdopleider zoals hierboven beschreven. 

De opleider krijgt van zijn maatje vóór ieder voortgangsgesprek informatie over zijn/haar beeld van de voortgang van de aios.

Een maatje mag een halve werkdag per week ingezet worden voor de opleiding van de aios. Indien de inzet van een maatje structureel meer dan een halve dag per week is, kan dit gevolgen hebben voor de geldigheid van de opleidingstijd van de aios.
Bij klachten kan het niet volgen van deze regelgeving gevolgen hebben voor de juridische aansprakelijkheid.

Kwaliteitsbewaking
Elke (duo-)opleider heeft een eigen opleidersdossier. In het dossier wordt relevante correspondentie, verslagen, evaluaties van de huisartsopleider bewaard.
De aios evalueert elke opleider apart met behulp van de LEOh. Er wordt naar gestreefd met beide opleiders twee keer per 5 jaar een voortgangsgesprek over hun ontwikkeling en functioneren als opleider te hebben.