Voor opleiders

Opleiders zijn cruciaal in de opleiding van de aios. De opleider heeft als belangrijkste taak om de aios te begeleiden bij het verwerven van de competenties en vaardigheden voor het vak specialist ouderengeneeskunde. De opleider is aanspreekpunt, rolmodel, coach en collega. Bekijk ook het competentieprofiel. In de handleiding is informatie te vinden voor opleiders.

Opleider worden?
Nieuwe opleiders specialisten ouderengeneeskunde zijn meer dan welkom. Als u interesse heeft kunt u mailen naar opleidingouderengeneeskunde@umcg.nl.